Oświadczenie o prywatności Kwekerij Bloemendaal

9 lipca 2020 r.

Państwa prywatność jest bardzo ważna dla Kwekerij Bloemendaal. W związku z tym przestrzegamy zapisów holenderskiej ustawy o prywatności. Oznacza to, że Państwa dane są u nas bezpieczne i że zawsze wykorzystujemy je w prawidłowy sposób. W niniejszym oświadczeniu o prywatności objaśniamy to, co robimy na stronie internetowej KwekerijBloemendaal.nl z informacjami, które uzyskujemy na Państwa temat.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcą dokładnie dowiedzieć się, jakie informacje na Państwa temat przechowujemy, zachęcamy do kontaktu.

Zapisy ogólne

Tam, gdzie poniżej jest mowa o właściwościach technicznych zapytania, kliknięcia, wyświetlenia, wyszukiwania itp., oznacza to: żądany adres URL, numer IP, godzinę, adres URL odsyłacza HTTP (niekiedy również włącznie z Państwa terminami wyszukiwania w wyszukiwarce), ciąg agenta użytkownika, typ przeglądarki, rozmiar ekranu itp. Nie sprawdzamy (nawet jeśli byłoby to możliwe), kto w jakim momencie korzysta z jakiego numer IP, a więc nie przyporządkowujemy tych danych do Państwa osoby.
Kwekerij Bloemendaal nie rejestruje żadnych specjalnych danych osobowych dotyczących na przykład wiary lub osobistych przekonań, rasy lub pochodzenia, stanu zdrowia, orientacji lub preferencji seksualnych, upodobań politycznych lub członkostwa w związku zawodowym.

Wirusy i bezpieczeństwo

Ta strona internetowa jest regularnie kontrolowana pod kątem wirusów (komputerowych), ale niestety nie możemy zagwarantować braku wirusów, które mogą wpływać na Państwa komputer i/lub oprogramowanie. Podczas przetwarzania danych osobowych w każdym przypadku Kwekerij Bloemendaal zachowuje poziom zabezpieczeń, który (biorąc pod uwagę obecny stan techniki) wystarcza do zapobiegania niepożądanemu dostępowi, modyfikacjom, upubliczniania lub utracie danych osobowych.
Ta strona internetowa może zawierać również odnośniki do innych stron. Kwekerij Bloemendaal w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub treść tych stron internetowych bądź za ewentualne skutki wizyty na stronie powiązanej z tą stroną internetową.

Formularze kontaktowe i ofertowe

Przy użyciu formularza kontaktowego i ofertowego mogą Państwo zadawać nam pytania lub zgłaszać zapytania ofertowe. Do tego celu wykorzystujemy Państwa adres e-mail i podstawowe dane osobowe. Robimy to na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Zachowujemy te informacje do momentu, w którym wiemy na pewno, że są Państwo zadowoleni z naszej reakcji i przez kolejne sześć miesięcy. Dzięki temu w przypadku dalszych pytań mamy łatwy dostęp do niezbędnych informacji.

Wiadomości e-mail wysyłane przez Kwekerij Bloemendaal

Informacje wysłane przez Kwekerij Bloemendaal drogą mailową są przeznaczone wyłącznie dla adresata. Wykorzystanie tych informacji przez osoby inne niż adresat jest zabronione. Powielanie, upublicznianie, rozpowszechnianie i/lub udostępnianie tych informacji osobom trzecim jest zabronione. Kwekerij Bloemendaal nie gwarantuje również poprawnego i kompletnego przekazania treści wysłanej wiadomości e-mail lub jej terminowego otrzymania. Nie można rościć sobie żadnych praw w odniesieniu do przesłanych do Państwa informacji.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa (autorskie) dotyczące zawartości tej strony internetowej, tj. wszystkich tekstów, obrazów, oprogramowania lub informacji w innej formie, przysługują Kwekerij Bloemendaal. Informacje podane na tej stronie internetowej, niezależnie od ich formy, takie jak teksty, obrazy lub oprogramowanie, nie mogą być modyfikowane, reprodukowane, przenoszone ani dystrybuowane bez wcześniejszej pisemnej zgody Kwekerij Bloemendaal.

Strona internetowa Kwekerij Bloemendaal

Kwekerij Bloemendaal ceni sobie fakt, iż są Państwo zainteresowani naszymi usługami i odwiedzają naszą stronę internetową. Mimo że informacje na tej stronie internetowej są nieustannie prezentowane w sposób jak najdokładniejszy i najaktualniejszy, w każdym przypadku zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie tekstu, obrazów lub innych informacji. W związku z tym w żaden sposób nie można rościć sobie jakichkolwiek praw odnośnie do zawartości tej strony 
internetowej.

Udostępnianie danych osobowych innym firmom lub instytucjom

W żadnym wypadku nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym firmom ani instytucjom, chyba że będziemy do tego ustawowo zobowiązani (np. jeśli zażąda tego policja w przypadku podejrzenia przestępstwa).

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pliki, w których można zapisywać informacje, aby nie trzeba było ich za każdym razem ponownie wprowadzać. Pliki te pozwalają nam również widzieć, że ponownie nas Państwo odwiedzają.
Umieszczanie plików cookie mogą Państwo wyłączyć w swojej przeglądarce, jednak niektóre elementy strony internetowej mogą w takim przypadku nie działać prawidłowo. Z innymi firmami, które umieszczają pliki cookie, podjęliśmy ustalenia na temat ich używania. Mimo wszystko nie mamy całkowitej kontroli nad tym, co robią one z tymi plikami. Należy więc przeczytać również ich oświadczenia o prywatności.

Google Analytics

Korzystamy z usługi Google Analytics, aby monitorować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z tej strony internetowej. Z firmą Google zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych. W umowie tej znajdują się ścisłe ustalenia dotyczące tego, jakie informacje firma ta może przechowywać. Nie udzieliliśmy zgody firmie Google na wykorzystywanie uzyskanych informacji analitycznych na potrzeby innych usług Google. Poleciliśmy firmie Google anonimizowanie adresów IP.

Zabezpieczenie

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dbamy o to, aby Państwa dane były u nas dobrze zabezpieczone. Nieustannie dostosowujemy zabezpieczenia i zwracamy uwagę na potencjalne nieprawidłowości.

Zmiany w zakresie oświadczenia o prywatności

W przypadku wprowadzania zmian w zakresie naszej strony internetowej musimy również oczywiście modyfikować nasze oświadczenie o prywatności. Należy więc zawsze zwrócić uwagę na datę podaną powyżej i regularnie sprawdzać, czy nie ma nowych wersji. Dołożymy wszelkich starań, aby informować o zmianach również osobno.

Wgląd, korekta i usuwanie swoich danych

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub chcą dokładnie dowiedzieć się, jakie Państwa dane osobowe przechowujemy, mogą Państwo zawsze się z nami kontaktować. Dane kontaktowe można znaleźć poniżej.

Przysługują Państwu następujące prawa:

  •     uzyskanie objaśnień na temat tego, jakie dane osobowe przechowujemy i co z nimi robimy;
  •     wgląd w dokładne dane osobowe, które przechowujemy;
  •     zlecanie korygowania błędów;
  •     zlecenie usuwania przestarzałych danych osobowych;
  •     cofnięcie zgody;
  •     zgłoszenie sprzeciwu wobec określonego sposobu wykorzystania.

Należy pamiętać o tym, aby zawsze wyraźnie przedstawiać swoją tożsamość, abyśmy mieli pewność, że nie modyfikujemy ani nie usuwamy danych nieodpowiednich osób.

Zgłaszanie skarg

Jeśli uznają Państwo, że nie pomagamy Państwu w prawidłowy sposób, mają Państwo prawo złożyć skargę organowi nadzoru, czyli holenderskiemu Urzędowi Ochrony Danych Osobowych (Autoriteit Persoonsgegevens).

Chcą Państwo sprawdzić nasz stan magazynowy?

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi zapasami, a następnie do złożenia oferty.
Mają Państwo pytanie? Zachęcamy do kontaktu.